V MagazineSelena GomezMiley CyrusBruce WeberCarine RoitfeldV MagazineSelena GomezMiley CyrusBruce WeberCarine Roitfeld
V MagazineSelena GomezMiley CyrusBruce WeberCarine Roitfeld / Original Resolution: 3840x2160